האתר של וורדפרס בעברית עבר לכתובת חדשה, נא לעדכן את הסימניות והקישורים:
http://he.wordpress.org

ארכיון האתר הקודם נמצא בכתובת:
http://archive.wph.co.il

האתר החדש יפתח בתוך מספר שניות